• E.R.M.: Estació de Regulació i Mesura

  E.R.M.

  Estacions de Regulació i Mesura


 • Xarxes d' aigua, gas, vapor i fluids tèrmics

  XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS

  Xarxes de distribució de gas, aigua, vapor i fluids tèrmics

 • Generadors

  GENERADORS

  Generadors de vapor i aigua calenta

 • Aire calent: calefacció per indústries

  AIRE CALENT

  Calefacció industrial per aire calent

 • Calefacció per infrarojos

  INFRAROJOS

  Calefacció industrial per Infrarojos

 • Els tubs radiants

  TUBS RADIANTS

  Calefacció industrial per tubs radiants

 • La telegestió és bàsica per fer un bon manteniment.

  TELEGESTIÓ

  Telegestió d'instal·lacions, comptatge i instal·lacions elèctriques

 • LEGALITZACIÓ

  Legalització d'instal·lacions, comptatge i instal·lacions elèctriques

 • Manteniment d'una refredadora les 24h controlada a través de telegestió.

  MANTENIMENT I SERVEIS

  Manteniment i serveis de les instal·lacions projectades i subministrades