• Depuració mitjançant filtre electroestàtic

  FILTRE ELECTROESTÀTIC

  Depuració mitjançant filtre electroestàtic

 • Oxidació tèrmica recuperativa

  TÈRMICA RECUPERATIVA

  Oxidació tèrmica recuperativa


 • Depuració fums efluents gasosos recuperació tèrmica regenerativa

  TÈRMICA REGENERATIVA

  Oxidació tèrmica regenerativa


 • Depuració oxidació catalítica

  PER OXIDACIÓ CATALÍTICA

  Depuració per oxidació catalítica


 • Assecatge de llots i fangs, agrícola i industrial

  ASSECATGE DE FANGS

  Assecatge de fangs (llots) industrials i de depuradora

 • depuradora d'aigües residuals d'indústries i rius

  AIGÜES RESIDUALS

  Tractament d'aigües residuals


 • Biomassa GNL i GLP

  BIOGAS I BIOMASSA

  Aprofitament del Biogas i de la Biomassa